CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ MARKETING CHO SÀN GIAO DỊCH MAGIC OPTION